Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2019

ΑΠΑΤΗ με δόλωμα παραπλανητικά sms

Διακοπή του 5G στην Καλαμάτα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο

Δομή επιλογής

Συμβαίνει το αποτέλεσμα του αλγορίθμου να είναι εντελώς διαφορετικό αναλόγως αν ισχύει ή όχι μία συνθήκη.
Για παράδειγμα, αν ο βαθμός σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από 9,5 ο μαθητής απορρίπτεται, διαφορετικά προάγεται.
Ο Αλγόριθμος που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο παράδειγμα δίνεται παρακάτω:

Αλγόριθμος Βαθμός
Εμφάνισε "Δώσε βαθμό:"
Διάβασε β

Αν β < 9.5 τότε
  Εμφάνισε "Απορρίπτεται."
αλλιώς
  Εμφάνισε "Προάγεται!"
Τέλος_αν

Τέλος Βαθμός

 Ασκήσεις

1. Να  γραφεί αλγόριθμός που να διαβάζει τις απουσίες ενός μαθητή και να εμφανίζει "Ανεπαρκής φοίτηση" αν οι απουσίες είναι περισσότερες από 114, διαφορετικά να εμφανίζει "Επαρκής Φοίτηση".


2. Να γραφεί αλγόριθμος που να διαβάζει την ηλικία ενός ατόμου και να εμφανίζει "Ενήλικος" αν αυτή είναι μεγαλύτερη ή ίση των 18 ετών και "Ανήλικος" σε κάθε άλλη περίπτωση.


3. Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει ένα αριθμό και θα  εμφανίζει αν είναι θετικός ή αρνητικός


4. Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει δύο αριθμούς και θα εμφανίζει το μεγαλύτερο. (Υπόδειξη: Επιλέξτε τυχαία ένα από τους δύο ως μεγαλύτερο και συγκρίνετε με τον άλλο.)

 

5.  Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει μία θερμοκρασία και αν αυτή είναι μεγαλύτερη από 40C να γράφει "Καύσωνας", αλλιώς να γράφει "κανονική θερμοκρασία".